Контраст
Шрифт
Україна єдина #UAРАЗОМ

Увага! Просимо дотримуватися протиепідемічних заходів.

Центр превентивної медицини

Центр профілактичної медицини Державної установи "Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Вінницькій області" створений з метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя осіб, які мають право на медичне обслуговування в закладах охорони здоров'я МВС.

Основні завдання центру:

Здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за дотриманням юридичними та фізичними особами санітарного законодавства України, санітарних норм і правил, нормативно-правових актів щодо збереження та охорони здоров'я поліцейських, працівників територіальних органів національної поліції та підрозділів, закладів, установ, підпорядкованих МВС, військовослужбовців НГУ, членів їх сімей, пенсіонерів МВС.
Вивчення оцінки та прогнозування показників стану здоров'я осіб, які мають право на медичну допомогу, виявлення факторів навколишнього середовища, що негативно впливають на здоров'я людей.
Підготовка пропозицій щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя осіб, які мають право на медичну допомогу, та осіб, які перебувають у підрозділах Національної поліції, запобігання поширенню інфекційних захворювань, розроблення заходів щодо їх локалізації та ліквідації.
Центр профілактичної медицини Державної установи "Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Вінницькій області" Контроль за:

дотриманням установами та підрозділами, підпорядкованими МВС та територіальним органам Національної поліції, навчальними закладами, з'єднаннями та частинами НГУ, посадовими особами санітарного законодавства;
виробництва, зберігання, транспортування харчових продуктів, технологічного обладнання для виготовлення та подальшої кулінарної обробки харчових продуктів, а також при реалізації харчових продуктів.
виробництво, зберігання, транспортування, застосування та утилізація радіоактивних, отруйних і сильнодіючих речовин.
виконання заходів щодо запобігання професійним, інфекційним, особливо небезпечним захворюванням, а також захворюванням з тимчасовою втратою працездатності;
здійснення заходів щодо запобігання та ліквідації забруднення об'єктів навколишнього природного середовища (води, ґрунту, повітря) шкідливими промисловими викидами, побутовими відходами;
здійснення заходів щодо запобігання та зменшення впливу несприятливих факторів навколишнього природного середовища, джерел шуму, вібрації та випромінювання;
дотримання санітарних правил утримання територій, установ, частин, підрозділів, приміщень службового, виробничого, житлового, побутового та культурно-побутового призначення
проведення заходів з гігієнічного виховання підпорядкованих контингентів;
організаційно-методичне керівництво та практична допомога у проведенні санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів з медичними працівниками підпорядкованих об'єктів;
розробка проектів рішень, наказів, розпоряджень та інших документів з питань державного санітарного нагляду та протиепідемічної діяльності.
Організаційно-методична, аналітична та статистична робота Центру профілактичної медицини Державної установи "Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Вінницькій області":

планування, організація та проведення протиепідемічних заходів та санітарно-гігієнічного розділу;
організаційно-методичне керівництво роботою лікувально-профілактичних закладів та відділень ТМО з санітарно-гігієнічних питань та профілактики інфекційних захворювань;
методичні рекомендації щодо профілактики та розповсюдження особливо небезпечних інфекцій серед осіб, які мають право на медичну допомогу
розробка оперативних планів дій на випадок виникнення екстремальних ситуацій (спалахів інфекційних захворювань, масових отруєнь, викидів токсичних і радіоактивних речовин, аварій на водопровідних, каналізаційних мережах тощо)
збір та узагальнення галузевої статистичної звітності та оперативної інформації з санітарно-гігієнічних та епідеміологічних питань;
аналіз захворюваності осіб, які мають право на медичну допомогу, та її залежності від впливу навколишнього середовища;
узагальнення галузевої статистичної звітності закладів охорони здоров'я МВС, складання зведеної галузевої статистичної звітності з санітарно-гігієнічних та епідеміологічних питань за формами, затвердженими наказами МВС та МОЗ України;
проведення ретроспективного аналізу інфекційної та паразитарної захворюваності осіб, які мають право на медичну допомогу, для розробки необхідних профілактичних та протиепідемічних заходів;
проведення оперативного аналізу інфекційної захворюваності для вжиття заходів щодо попередження випадків та спалахів інфекційних хвороб серед осіб, які мають право на медичну допомогу
проведення комплексного аналізу результатів лабораторних досліджень;
аналіз стану дезінфекційної справи на об'єктах нагляду.

(с) 2024

Запис до лікаря