Контраст
Шрифт
Україна єдина #UAРАЗОМ

Увага! Просимо дотримуватися протиепідемічних заходів.

Центр психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного відбору

Центр психічного здоров'я та професійного психофізіологічного відбору Державної установи "Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Вінницькій області" (далі Центр) є відомчим спеціалізованим лікувально-профілактичним закладом, створеним для проведення психопрофілактичної роботи, медичного психофізіологічного професійного відбору, надання психіатричної, наркологічної, психологічної допомоги в обсязі спеціалізованого (психоневрологічного та наркологічного) диспансеру органів охорони здоров'я України працівникам МВС, поліцейським, військовослужбовцям Національної гвардії України (далі - НГУ), пенсіонерам з числа осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовцям, поліцейським, членам їх сімей, працівникам МВС, ветеранам органів внутрішніх справ на підставі відповідної ліцензії (далі - особи, які прикріплені до медичного обслуговування).

Основні завдання

Надання психіатричної, наркологічної та психологічної допомоги, проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних та профілактичних наркологічних оглядів, у тому числі для військово-лікарської експертизи, осіб, які мають право на медичну допомогу.
Проведення психіатричних оглядів, психодіагностичних обстежень, медичного психофізіологічного професійного відбору кандидатів на службу в поліції та навчання в навчальних закладах МВС, переміщених по службі, звільнених зі служби працівників міліції, НГУ та інших осіб, які проходять медичний огляд у військово-лікарській комісії.
Забезпечення контролю за дотриманням законності та захисту прав осіб при наданні психіатричної, наркологічної та психологічної допомоги, проведенні медичного професійного психофізіологічного відбору.
Вивчення стану психічного здоров'я осіб, які мають право на медичну допомогу, та вжиття заходів щодо його поліпшення.
Взаємодія Центру із зацікавленими службами, відомствами, установами, організаціями та юридичними особами у відомстві та за його межами.
Основні функції

Проведення психопрофілактичної роботи серед осіб, які мають право на медичну допомогу, та пропаганда здорового способу життя.
Проведення медичного відбору за станом психічного здоров'я та професійного відбору за індивідуальними психофізіологічними особливостями кандидатів на службу в поліцію та навчання в навчальних закладах МВС, НГУ відповідно до розпорядчих документів.
Організація та проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних та профілактичних наркологічних оглядів працівників поліції, військовослужбовців НГУ відповідно до розпорядчих документів.
Надання амбулаторної психіатричної та наркологічної допомоги особам, які мають право на медичну допомогу, обстеження їх психічного здоров'я, діагностика психічних та поведінкових розладів, лікування та спостереження в амбулаторних умовах за особами, які страждають на психічні та поведінкові розлади.
Надання консультативної психіатричної допомоги, у разі необхідності - призначення та лікування осіб, які страждають на психічні та поведінкові розлади, перебувають на обстеженні та лікуванні в лікувально-профілактичних закладах ТМО.
Організація та ведення відповідно до законодавства України консультативного та диспансерного обліку осіб, які мають право на медичну допомогу.
Проведення відповідно до законодавства України медичної експертизи з тимчасової непрацездатності особам, які перебувають на амбулаторному лікуванні з приводу розладів психіки та поведінки, та організація роботи психіатричної лікарсько-консультативної комісії Центру.
Підготовка та направлення в медико-соціальні експертні комісії медичної документації на хворих на розлади психіки та поведінки для проведення експертизи з тривалою або стійкою втратою працездатності.
Психологічне та психіатричне забезпечення працівників поліції, військовослужбовців НГУ під час виконання оперативно-службових завдань в умовах надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також при охороні громадського порядку в умовах масових заворушень та проведення масових заходів відповідно до вимог нормативно-правових актів МВС України.
Впровадження в практику діяльності центру новітніх технологій, досягнень науки, техніки та передового досвіду.
Організація підвищення кваліфікації фахівців Центру.
Проведення нарад, семінарів, науково-практичних конференцій з питань, що належать до компетенції Центру, засідань медичної ради Центру тощо.

(с) 2024

Запис до лікаря