Контраст
Шрифт
Україна єдина #UAРАЗОМ

Увага! Просимо дотримуватися протиепідемічних заходів.

Відділ соціального захисту і супроводу постраждалих та членів їх сімей

Відділ є структурним підрозділом ДУ "Територіальне медичне об'єднання МВС України по Вінницькій області", який організовує та здійснює діяльність з питань пенсійного, соціального та гуманітарного забезпечення.

Основним завданням соціально-гуманітарного сектору є:

Своєчасне та якісне обслуговування пенсіонерів системи органів внутрішніх справ безпосередньо за місцем їх проживання.
Взаємодія з органами, які відповідно до законодавства призначають і виплачують пенсії, з іншими державними органами з питань соціального захисту та пенсійного забезпечення пенсіонерів органів внутрішніх справ.
Для виконання покладених на нього завдань організовує роботу з соціально-гуманітарних питань:

Приймає від осіб, які набули право на пенсію за Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", заяви та документи для призначення (перерахунку) пенсії, перевіряє їх правильність та відповідність.
Готує відомості для складання довідок про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсій та призначення пенсій у зв'язку з втратою годувальника.
Приймає заяви та документи, що дають право на отримання посвідчень учасника бойових дій, "Ветеран органів внутрішніх справ", "Ветеран військової служби" та відповідних нагрудних знаків, бланків талонів на право одержання проїзних документів (квитків) з 50-відсотковою знижкою їх вартості та компенсації ветеранам органів внутрішніх справ витрат, пов'язаних з проїздом на лікування та відпочинок відповідно до законодавства.
Приймає заяви та документи для отримання членами сімей ветеранів органів внутрішніх справ посвідчень про право на пільги відповідно до Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист".
Надсилає до уповноваженого структурного підрозділу МВС з питань призначення (перерахунку) пенсій пенсіонерів ОВС, які мають право на отримання пенсії в разі втрати годувальника, документи, які є підставою для оформлення пільг, посвідчення, довідки, довідки-характеристики про грошове забезпечення тощо.
Готує документи до фонду соціального захисту осіб з інвалідністю для виплати компенсації за невикористані путівки інвалідам війни.
Складає річні плани підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів та забезпечує разом з іншими структурними підрозділами їх виконання.
Забезпечує видачу особам, яким надано відповідний статус, оформлених посвідчень, нагрудних знаків, листів талонів.
Розглядає звернення, заяви і скарги з питань пенсійного та соціального забезпечення осіб, звільнених з органів внутрішніх справ, та членів їх сімей, а також іншу кореспонденцію з питань, що належать до компетенції сектору.

(с) 2023

Запис до лікаря